slogan

ติอต่อเรา

บริษัท เวลแมน จำกัด
11/73 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (662)941-6702-5, 561-2129-30
โทรสาร. (662)579-8721, 561-2633
e-mail : info@wellman.co.th

แผนที่บริษัท

คลิ๊กเพื่อขยาย

พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบไหลตามแนวรัศมี

เป็นพัดลมประเภทที่อากาศหรือแก๊สเข้าสู่ใบพัดในแนวแกนเพลาและปล่อยออกที่เส้นรอบวงในทิศ ตั้งฉากกับแนวแกนเพลา โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมประเภทนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของ แรงหนีศูนย์ (centrifugal force) และการหักเหของอากาศโดยใบพัด ทำให้อากาศไหลออกในแนวรัศมี โดยทั่วไปแล้วใบพัดของพัดลมประเภทนี้จะติดตั้งในตัวเสื้อ (housing) ที่มีลักษณะเป็นรูปวงก้นหอย (scroll shape)

อ่านต่อ

พัดลมแบบไหลตามแนวแกน

ใบพัดของพัดลมประเภทนี้จะขับอากาศในแนวแกนเพลาจากทางเข้า (inlet) ถึง ทางออก (outlet) โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมประเภทนี้เกิดจากการหักเหของ อากาศโดยใบพัดในแนวแกนเป็นรูปเกลียว (helical pattern) ทำให้อัตราการไหล (flow rate) มากที่ความดันต่ำ

อ่านต่อ

พัดลม (Fans)
พัดลม (fan) คือเครื่องจักรที่มีใบพัดหมุนซึ่งส่งผ่านอากาศหรือแก๊สอย่างต่อเนื่องที่ความดัน (pressure) ค่าหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นมากนัก หรือพัดลมหมายถึงปั๊มอัดอากาศความ ดันต่ำที่ใช้กำลังงานจากมอเตอร์ เพื่อเปลี่ยนเป็นปริมาตรการไหลของอากาศหรือแก๊สที่ความดันค่าหนึ่ง ดังนั้น พัดลมจึงทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนอากาศปริมาณมากที่ความดันซึ่งเพียงพอที่จะเอาชนะความ ต้านทานของระบบที่พัดลมติดตั้งอยู่
 
พัดลม (Fans) และเครื่องเป่าลม (Blowers)
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างพัดลมและเครื่องเป่าลมจะขึ้นอยู่กับปริมาตรการไหลของอากาศและ ความดันที่สร้างขึ้น โดยพัดลมจะส่งอากาศปริมาณมากในทิศทางที่ขนานกับแกนเพลาที่ความดันต่ำ ส่วน เครื่องเป่าลมจะส่งอากาศปริมาณน้อยในทิศทางที่ตั้งฉากกับแกนเพลาที่ความดันสูง นอกจากนี้สถาบัน มาตรฐานทางด้านอากาศหลายแห่งได้แยกความแตกต่างระหว่างพัดลมและเครื่องเป่าลม โดยกำหนดให้ เครื่องเป่าลมสามารถสร้างความดันได้สูงกว่าพัดลม แต่มาตรฐานที่ใช้กำหนดไม่แน่นอน รวมทั้งบางแห่งยัง มีการแยกระหว่างเครื่องเป่าลม (Blower) และเครื่องดูดลม (Exhauster) ด้วย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ส่วนใหญ่ ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างพัดลมและเครื่องเป่าลมและคงเรียกเครื่องจักรชนิดนี้ว่าพัดลมเท่านั้น
 

Copyright (c) 2012 wellman.co.th

RocketTheme Joomla Templates